Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Μαγικός κύκλος


      Ο μαγικός κύκλος είναι ένα παιχνίδι που το σκέφτηκε η κυρία μας για να μας 
βοηθήσει να συνεργαζόμαστε ομαδικά και να κάνουμε ατομικές εργασίες. 
Το παιχνίδι αυτό μας βοηθάει πολύ στο να συνεργαζόμαστε με την ομάδα μας και 
να είμαστε συγκεντρωμένοι. Στην αρχή, καθόμαστε με τα μαξιλάρια μας στο πάτωμα.
Μαζί μας έχουμε το μαγικό τετράδιο, ένα μολύβι και μια γόμα. Η κυρία μας κρατάει 
στο χέρι της ένα μαγικό αυγό, που όποιος το κρατάει, μπορεί να μιλήσει ελευθέρα. 
Κατά τη διάρκεια του μαγικού κύκλου η κυρία μας μας βάζει κάποιες ασκήσεις ή 
παιχνίδια για να κάνουμε εκείνη την ώρα ομαδικά ή ατομικά. Στο τέλος, παίρνουμε 
ασκήσεις για το σπίτι και παίζουμε ένα παιχνίδι που θα μας μάθει η δασκάλα μας. 
Πιστεύω ότι ο μαγικός κύκλος αρέσει σε όλα τα παιδιά της τάξης μου γιατί μας 
βοηθάει να μάθουμε πράγματα για μας αλλά και για τα άλλα παιδιά.

Βαγγέλης - Γιώργος                                                              .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

My future...My paper!

        Το σχολείο μας και οι μαθητές του παίρνουν μέρος στο  πρόγραμμα ανακύκλωσης   Myfuturemypaper , -δηλαδή το μέλλον μου, το χαρτί μου...